Lenke til The Retro Spirit / Linking to The Retro Spirit

Om du driver et nettsted som omhandler seg rundt det temaet vi gjør og ønsker å lenke til oss, kan du kontakte oss.

Husk å merke meldingen din med noe fornuftig slik at den ikke havner i søppelkassen. "Affiliate" er passende.

Vennligst merk: Vi godtar ikke partner-knapper som er animerte, dette fordi det tar vekk mye av fokuset ellers på sidene som i seg selv ikke er animerte og for at de skal være lette å laste.

Vi har følgende bannere som kan brukes til å lenke til oss (se lenger ned på siden):

In English

If it so happens that you run a website that focuses around the same theme we do here at dosspirit.net, and want to link to us, you can use our contact page.

Remember to use a subject that's reasonable so it won't end up as spam. "Affiliate" is suitable.

Please note: We don't accept buttons that are animated, this is because this takes alot of focus away from the site which itself isn't animated, and the fact that it should be lightweight.

The Following banners are available for linking to us.

TDS banner link 1
The Retro Spirit Affiliate banner #1

TDS banner link 2
The Retro Spirit Affiliate banner #2

TDS banner link 3
The Retro Spirit Affiliate banner #3

TDS banner link 4
The Retro Spirit Affiliate banner #4

All 88x31 in size. Feel free to choose which one you'd like to post on your website. If you can't decide; we like the two last ones.